Tayozhny-Kray Filimon
  SIB n 24
  Sherman
  SIB d 23
 Foundation  Foundation
 Foundation
 Foundation  Foundation
 Foundation
 CH Gerda Dlya Sibirskogo
  Ocharovanija, SIB n 22
 WCH Marc Bayun Tsarskaya
  Rodnya, SIB n 22
 GIC WCH Barin-Urkis, SIB n 22
 CH Esenija Kazanskaja Legenda, SIB n 22 
 Butterfly Ionessi
  SIB n 22
 
 IC Yasha, SIB n 23
 Asja, SIB n 22 (Foundation)

  
Tayozhny-Kray Nonneja
  SIB n 09 24


  Ryska
  SIB ns 23
  Foundation  Foundation
 Foundation
  Foundation  Foundation
 Foundation
 Tayozhny-Kray Chvoja
  SIB n 09

  CH Fedot
  SIB n 024
 Foundation
 Foundation
  Rosomaxa s Tayozhnogo Kraja
  SIB n 03 24

 Klimentij, SIB a 03
 Ocharovatelnaya Sibiryachka s Krasnogo Yara